Služby

Služby

O vaše vozidlo sa postará náš profesionálne vyškolený tím pracovníkov.
Služby technickej a emisnej kontroly a kontroly originality poskytujeme v piatich mestách.

Stanica technickej kontroly

Pravidelnú, zvláštnu, administratívnu či opakovanú “estekáčku” vykonáme vo vami zvolenom čase, bez zbytočných prieťahov a za veľmi priaznivé ceny.

Emisná kontrola

Pri emisnej kontrole overíme stav motora vozidla a ďalších pridružených systémov, ktoré ovplyvňujú tvorbu výfukových plynov.

Kontrola originality

Kontrolou originality overíme, či nedošlo k neoprávnenému zásahu do identifikátorov, konštrukcie alebo dokladov vozidla.

SMS pripomienka