Cenník Bardejov

Cenník za výkon emisných kontrol

Pravidelná kontrola - opakovaná

Popis
Emisný systém
Palivo
Cena

1.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

B KAT

Benzín

Spôsobilé

35,00 €

1.2 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

B KAT

Benzín

Dočasne spôsobilé

35,00 €

1.3 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

B KAT

Benzín

Nespôsobilé

30,00 €

1.4 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

R KAT/R KAT OBD

Benzín

Spôsobilé

33,00 €

1.5 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

R KAT/R KAT OBD

Benzín

Dočasne spôsobilé

33,00 €

1.6 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

R KAT/R KAT OBD

Benzín

Nespôsobilé

28,00 €

1.7 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

N KAT/N KAT OBD

Diesel

Spôsobilé

33,00 €

1.8 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

N KAT/N KAT OBD

Diesel

Dočasne spôsobilé

33,00 €

1.9 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

N KAT/N KAT OBD

Diesel

Nespôsobilé

28,00 €

2.0 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

R KAT/R KAT OBD+LPG

B,LPG

Spôsobilé

37,00 €

2.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

R KAT/R KAT OBD+LPG

B,LPG

Dočasne spôsobilé

37,00 €

2.2 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

R KAT/R KAT OBD+LPG

B,LPG

Nespôsobilé

32,00 €

2.3 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

DOVOZ/ZVLÁŠTNA

Benzín

33,00 €

2.4 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

DOVOZ/ZVLÁŠTNA

B,LPG

37,00 €

2.5 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

DOVOZ/ZVLÁŠTNA

Diesel

33,00 €

Opakovaná

3.1 Emisná kontrola opakovaná

Všetky kategórie

30,00 €

Administratívna kontrola (aj opakovaná)

4.1 Administratívna kontrola

Všetky kategórie

18,00 €

SMS pripomienka