Cenník Svidník

Cenník za výkon technických kontrol

Pravidelná kontrola

Popis
Palivo
Kategórie
Cena

1.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

M1,N1

40,00 €

1.2 Nákladné motorové vozidla nad 3,5t, autobusy

M2, M3, N2, N3

60,00 €

1.3 Motocykle, trojkolky, štvorkolky

L3e až L7e

30,00 €

1.4 Prípojné vozidlá

O1 až O2

30,00 €

1.5 Prípojné vozidlá

O3, O4, R2, R3, R4

40,00 €

1.6 Kolesové a pásové traktory, pracovné stroje

T, C, Ps

50,00 €

1.7 Automaticky uznávané výnimky USA a iné

M1, N1

400,00 €

Pravidelná kontrola - Opakovaná

Popis
Palivo
Kategórie
Cena

2.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

M1,N1

20,00 €

2.2 Nákladné motorové vozidla nad 3,5t, autobusy

M2, M3, N2, N3

40,00 €

2.3 Motocykle, trojkolky, štvorkolky

L1 až L7

20,00 €

2.4 Prípojné vozidlá

O1 až O2

20,00 €

2.5 Prípojné vozidlá

O3, O4, R2, R3, R4

30,00 €

2.6 Kolesové a pásové traktory, pracovné stroje

T, C, Ps

30,00 €

Zvláštna kontrola

3.1 Zvláštna kontrola v plnom alebo čiastočnom rozsahu

M1, N1, L3e až L7e, O2

25,00 €

3.2 Zvláštna kontrola v plnom alebo čiastočnom rozsahu

M2, M3, N2, N3, T, C, Ps, O3, O4, R2, R3, R4

40,00 €

Administratívna kontrola (aj opakovaná)

4.1 Administratívna kontrola

Všetky kategórie

15,00 €

4.2 Príplatok- JDV

Všetky kategórie

10,00 €

4.3 Príplatok – Vozidlo s alternatívnym pohonom LPG,LNG,CNG,ETANOL

Všetky kategórie

5,00 €

4.4 Vyhotovenie opisu protokolu

Všetky kategórie

5,00 €

4.5 Vyhodnotenie vozidla – Nespôsobilé po EK /MP 02/2020, čl. 5, ods.4/

Všetky kategórie

10,00 €

Cenník za výkon emisných kontrol

Pravidelná kontrola

Popis
Palivo
Kategórie
Cena

1.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

M1,N1

40,00 €

1.2 Nákladné motorové vozidla nad 3,5t, autobusy, traktory

M2, M3, N2, N3, T

50,00 €

Pravidelná kontrola - Opakovaná

Popis
Palivo
Kategórie
Cena

2.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

M1,N1

40,00 €

2.2 Nákladné motorové vozidla nad 3,5t, autobusy, traktory

M2, M3, N2, N3, T

50,00 €

Zvláštna kontrola

3.1 Zvláštna kontrola v plnom alebo čiastočnom rozsahu

Všetky kategórie

20,00 €

Súvisiace administratívne služby

4.1 Administratívna kontrola

Všetky kategórie

15,00 €

4.2 Príplatok – JDV

Všetky kategórie

10,00 €

4.3 Príplatok – vozidlo s alternatívnym pohonom LPG,LNG,CNG,ETANOL

Všetky kategórie

5,00 €

4.4 Vyhotovenie opisu protokolu EK

Všetky kategórie

5,00 €

SMS pripomienka