Vranov nad Topľou

Cenník za výkon technických kontrol

Pravidelná kontrola

Popis
Palivo
Kategórie
Cena

1.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

M1,N1

47,00 €

1.2 Motocykle, trojkolky, štvorkolky

L3e až L7e

30,00 €

1.3 Prípojné vozidlá

O2

30,00 €

Pravidelná kontrola - opakovaná

Popis
Palivo
Kategórie
Cena

2.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

M1,N1

20,00 €

2.2 Motocykle, trojkolky, štvorkolky

L3e až L7e

20,00 €

2.3 Prípojné vozidlá

O2

20,00 €

Zvláštna kontrola

3.1 Zvláštna kontrola v plnom alebo čiastočnom rozsahu

M1, N1,L3e až L7e, O2

25,00 €

3.2 Kontrola brzd na valcovej stolici

10,00 €

Administratívna kontrola (aj opakovaná)

4.1 Administratívna kontrola

Všetky kategórie

15,00 €

4.2 Príplatok -JDV

Všetky kategórie

10,00 €

4.3 Príplatok – Vozidlo s pohonom LPG,LNG,CNG, ETANOL

Všetky kategórie

5,00 €

4.4 Vyhotovenie opisu protokolu

5,00 €

Cenník za výkon emisných kontrol

Pravidelná kontrola

Popis
Palivo
Kategórie
Cena

1.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

M1,N1

38,00 €

Pravidelná kontrola - opakovaná

2.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

M1,N1

38,00 €

Zvláštna kontrola

3.1 Zvláštna kontrola v plnom alebo čiastočnom rozsahu

Všetky kategórie

25,00 €

Administratívna kontrola

4.1 Administratívna kontrola

Všetky kategórie

15,00 €

4.2 Príplatok – JDV

Všetky kategórie

10,00 €

4.3 Príplatok – Vozidlo s pohonom LPG,LNG,CNG, ETANOL

Všetky kategórie

5,00 €

4.4 Vyhotovenie opisu protokolu

5,00 €

SMS pripomienka