Cenník Stropkov

Cenník za výkon technických kontrol

Pravidelná kontrola

Popis
Kategória
Cena

1.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

M1, N1

40,00 €

1.2 Motocykle, trojkolky, štvorkolky

L1 až L7

30,00 €

1.3 Prípojné vozidlá

O1 až O2

30,00 €

1.4 Automaticky uznávané výnimky USA a iné

M1, N1

400,00 €

Pravidelná kontrola - opakovaná

Popis
Kategória
Cena

2.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

M1, N1

20,00 €

2.2 Motocykle, trojkolky, štvorkolky

L1 až L7

20,00 €

2.3 Prípojné vozidlá

O1 až O2

20,00 €

Zvláštna kontrola

3.1 Zvláštna kontrola v plnom alebo čiastočnom rozsahu

M1, N1,L1 – L7, O1 – O2

25,00 €

Súvisiace administratívne služby

4.1 Administratívna kontrola

Všetky kategórie

15,00 €

4.2 Príplatok – JDV

Všetky kategórie

10,00 €

4.3 Príplatok – Vozidlo s alternatívnym pohonom LPG,LNG,CNG,ETANOL

Všetky kategórie

5,00 €

4.4 Vyhotovenie opisu protokolu TK

Všetky kategórie

5,00 €

4.5 Kontrola a premeranie brzd na VSB

Všetky kategórie

10,00 €

4.6 Kontrola a zriadenie stretávacích svetiel

Všetky kategórie

5,00 €

Cenník za výkon emisných kontrol

Pravidelná kontrola

Popis
Kategórie vozidiel
Cena

1.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

M1 , N1

37,00 €

Pravidelná kontrola - opakovaná

2.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

M1 , N1

37,00 €

Pravidelná kontrola - opakovaná s protokolom

2.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

M1 , N1

30,00 €

Zvláštna kontrola

3.1 Zvláštna kontrola v plnom alebo čiastočnom rozsahu

Všetky kategórie

22,00 €

Súvisiace administratívne služby

4.1 Administratívna kontrola

Všetky kategórie

17,00 €

4.2 Príplatok – JDV

Všetky kategórie

12,00 €

4.3 Príplatok – vozidlo s alternatívnym pohonom LPG,LNG,CNG, ETANOL

Všetky kategórie

5,00 €

SMS pripomienka