Rezervácia termínu

Vyberte si druh kontroly a termín pre rezervovanie termínu

Povinné minimálne zaťaženie nákladných vozidiel

                                                                       Kategória : M1,M2 nad 3,5 t ,M3,N2,N3 – 60%

                                                                                                            Kategória : O3,O4 – 40%

 

 

 

Povinná OZÓNIZÁCIA kvôli COVID-19 pred každou kontrolou STK – EK 

Vážení zákazníci, v ponuke našich služieb nájdete aj :

Ozonáciu vozidla pre čistotu interiéru, klimatizácie bez baktérií a vírusov

Čo si treba priniesť TK?

  • Vozidlo – pristaviť čisté, s povinnou výbavou, bez krytov kolies (puklíc).
  • Osvedčenie o evidencii vozidla (v papierovej forme ), alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru.
  • Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu.
  • Pri opakovanej technickej kontrole aj protokol z predchádzajúcej technickej kontroly.

Čo si treba priniesť EK?

  • Vozidlo – pristaviť čisté.
  • Osvedčenie o evidencii vozidla (v papierovej forme ), alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru.
  • Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu.
  • Pri opakovanej technickej kontrole aj protokol z predchádzajúcej technickej kontroly.