Evidencia dokladov Emisnej a Technickej kontroly

Vzory predkladaných osvedčení o evidencii vozidla: