Vranov nad Topľou

Cenník Emisnej a Technickej kontroly

Cenník EMISNÝCH KONTROL

Ing. Jaroslav HOLUB – STK VRANOV/TOPĽOU, prevádzka VRANOV NAD TOPĽOU

P.č. Cenník výkonov technickej kontroly Cena vrátane DPH
I. Pravidelné, opakované, zvláštne, administratívne emisné kontroly a emisné kontroly(EK)dovezených vozidiel druh paliva BENZÍN
1.A Pravidelná a opakovaná EK kat.vozidla M1, N1, emisného systému RKAT,RKAT OBD, vozidlo spôsobilé 28,00 €
1.B Pravidelná a opakovaná EK kat.vozidla M1, N1, emisného systému RKAT,RKAT OBD, vozidlo nespôsobilé, nespôsobilosť zistená meraním emisií 23,00 €
1.C Pravidelná a opakovaná EK kat.vozidla M1, N1, emisného systému RKAT,RKAT OBD, vozidlo nespôsobilé, nespôsobilosť zistená bez merania emisií 14,00 €
2. Pravidelná EK kat.vozidla M1, N1, dovezené emisného systému RKAT,RKAT OBD 23,00€
3. Administratívna EK kat.vozidla M1, N1,emisného systému RKAT,RKAT OBD 12,00€
4. Zvláštna EK kat.vozidla M1, N1, emisného systému RKAT,RKAT OBD 23,00€
II. Pravidelné, opakované, zvláštne, administratívne emisné kontroly a emisné kontroly(EK)dovezených vozidiel druh paliva NAFTA
5.A Pravidelná a opakovaná EK kat.vozidla M1, N1, emisného sýstému BKAT, NKAT,NKAT OBD 28,00€
5.B Pravidelná a opakovaná EK kat.vozidla M1, N1, emisného sýstému RKAT,RKAT OBD, vozidlo nespôsobilé, nespôsobilosť zistená meraním emisií 23,00€
5.C Pravidelná a opakovaná EK kat.vozidla M1, N1, emisného sýstému RKAT,RKAT OBD, vozidlo nespôsobilé, nespôsobilosť zistená bez merania emisií 14,00€
6. Pravidelná EK kat.vozidla M1, N1, dovezené emisného sýstému BKAT,NKAT,NKAT OBD 23,00€
7. Administratívna EK kat.vozidla M1, N1,emisného sýstému BKAT,NKAT, NKAT OBD 12,00€
8. Zvláštna EK kat.vozidla M1, N1, emisného sýstému NKAT,NKAT, NKAT OBD 23,00€

Cenník platný od 1.2.2020

Uvedené ceny sú s DPH

Cenník TECHNICKÝCH KONTROL

Ing. Jaroslav HOLUB – STK VRANOV/TOPĽOU, prevádzka VRANOV NAD TOPĽOU

P.č. Cenník výkonov technickej kontroly Cena vrátane DPH
I. Pravidelné a zvláštne kontroly technického stavu vozidiel v plnom rozsahu
1. Jednostopové motorové vozidlá, trojkolesové a štvor-kolesové motorové vozidlá, motocykle a od nich odvodené vozidlá kategórie L1, L2, L3 18,00 €
2.A Osobné dodávkové motorové vozidlá, nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t, trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá nad 50 cm3 a nad 50 km/h kategórie M1,N1,L4,L5 37,00 €
2.B Osobné a dodávkové motorové vozidlá, trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá nad 50 cm3 a nad 50 km/h nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t, kategórie M1,N1,L4, L5 ak sú vybavené zariadením na pohon plynom 33,00 €
2.C Osobné a dodávkové motorové vozidlá, trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5t (M1, N1, L4, L5), ak sú vybavené zariadením na pohon plynom a zároveň zdokonaleným emisným systémom, akým je riadený katalyzátorový systém s lambda reguláciou (prípadne účinnosťou porovnateľným systémom),dovozy s EK, alebo KO 33,00 €
3. Ľahké prípojné vozidlá do celkovej hmotnosti 3,5 t kategórie 01, 02 14,00 €
II. Opakované a zvláštne kontroly technického stavu vozidiel v čiastočnom rozsahu
1. Vozidla uvedené v I.1., I.3. 8,00 €
2. Vozidla uvedené v I.2.A 10,00 €
3. Vozidla uvedené v I.2.B, I.2.C 11,50 €
III. Administratívne kontroly technického stavu vozidiel
1. Administratívne kontroly vozidiel uvedené v bode I.1., I.3. 7,00 €
2. Administratívne kontroly vozidiel ostatných skupín 7,00 €
IV. Súvisiace služby
1. Pridelenie kontrolnej nálepky po vykonaní kontroly technického stavu vozidla s vyhovujúcim výsledkom 3,20 €
2. Vystavenie nového osvedčenia o kontrole technického stavu 1,80 €
3. Vystavenie opisu protokolu o KTS vozidla 6,00 €

Cenník platný od 17.6.2020

Uvedené ceny sú s DPH