Technická kontrola

Cenník TECHNICKÝCH KONTROL

Ing. Jaroslav HOLUB – STK VRANOV/TOPĽOU, prevádzka VRANOV NAD TOPĽOU

P.č. Cenník výkonov technickej kontroly Cena vrátane DPH
I. Pravidelné a zvláštne kontroly technického stavu vozidiel v plnom rozsahu
1. Jednostopové motorové vozidlá, trojkolesové a štvor-kolesové motorové vozidlá, motocykle a od nich odvodené vozidlá kategórie L1, L2, L3 18,00 €
2.A Osobné dodávkové motorové vozidlá, nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t, trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá nad 50 cm3 a nad 50 km/h kategórie M1,N1,L4,L5 37,00 €
2.B Osobné a dodávkové motorové vozidlá, trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá nad 50 cm3 a nad 50 km/h nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t, kategórie M1,N1,L4, L5 ak sú vybavené zariadením na pohon plynom 33,00 €
2.C Osobné a dodávkové motorové vozidlá, trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5t (M1, N1, L4, L5), ak sú vybavené zariadením na pohon plynom a zároveň zdokonaleným emisným systémom, akým je riadený katalyzátorový systém s lambda reguláciou (prípadne účinnosťou porovnateľným systémom),dovozy s EK, alebo KO 33,00 €
3. Ľahké prípojné vozidlá do celkovej hmotnosti 3,5 t kategórie 01, 02 14,00 €
II. Opakované a zvláštne kontroly technického stavu vozidiel v čiastočnom rozsahu
1. Vozidla uvedené v I.1., I.3. 8,00 €
2. Vozidla uvedené v I.2.A 10,00 €
3. Vozidla uvedené v I.2.B, I.2.C 11,50 €
III. Administratívne kontroly technického stavu vozidiel
1. Administratívne kontroly vozidiel uvedené v bode I.1., I.3. 7,00 €
2. Administratívne kontroly vozidiel ostatných skupín 7,00 €
IV. Súvisiace služby
1. Pridelenie kontrolnej nálepky po vykonaní kontroly technického stavu vozidla s vyhovujúcim výsledkom 3,20 €
2. Vystavenie nového osvedčenia o kontrole technického stavu 1,80 €
3. Vystavenie opisu protokolu o KTS vozidla 6,00 €

Cenník platný od 17.6.2020

Uvedené ceny sú s DPH

Čo si treba priniesť?

  • Vozidlo – pristaviť čisté, s povinnou výbavou, bez krytov kolies (puklíc).
  • Osvedčenie o evidencii vozidla (v papierovej forme ), alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru.
  • Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu.
  • Pri opakovanej technickej kontrole aj protokol z predchádzajúcej technickej kontroly.

Vzory predkladaných osvedčení o evidencii vozidla: