Stropkov

Cenník Technickej kontroly

Cenník TECHNICKÝCH KONTROL

Ing. Jaroslav HOLUB – STK STROPKOV, prevádzka STROPKOV

P.č. Cenník výkonov technickej kontroly Cena vrátane DPH
I. Pravidelné a zvláštne kontroly technického stavu vozidiel v plnom rozsahu
1. Jednostopové motorové vozidlá, trojkolesové a štvor-kolesové motorové vozidlá, motocykle a od nich odvodené vozidlá kategórie L1, L2, L3 20,00 €
2.A Osobné dodávkové motorové vozidlá, nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t, trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá nad 50 cm3 a nad 50 km/h kategórie M1,N1,L4,L5 28,00 €
2.B Osobné a dodávkové motorové vozidlá, trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá nad 50 cm3 a nad 50 km/h nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t, kategórie M1,N1,L4, L5 ak sú vybavené zariadením na pohon plynom 33,00 €
2.C Osobné a dodávkové motorové vozidlá, trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5t (M1, N1, L4, L5), ak sú vybavené zariadením na pohon plynom a zároveň zdokonaleným emisným systémom, akým je riadený katalyzátorový systém s lambda reguláciou (prípadne účinnosťou porovnateľným systémom),dovozy s EK, alebo KO 33,00 €
2.D Dovoz vozidla do 3,5 t 40,00 €
3. Ľahké prípojné vozidlá do celkovej hmotnosti 3,5 t kategórie 01, 02 20,00 €
II. Opakované a zvláštne kontroly technického stavu vozidiel v čiastočnom rozsahu
1. Vozidla uvedené v I.1., I.3. 10,00 €
2. Vozidla uvedené v I.2.A 12,00 €
3. Vozidla uvedené v I.2.B, I.2.C, I.2.D 15,00 €
III. Administratívne kontroly technického stavu vozidiel
1. Administratívne kontroly vozidiel uvedené v bode I.1., I.3. 9,00 €
2. Administratívne kontroly vozidiel ostatných skupín 9,00 €
IV. Súvisiace služby
1. Pridelenie kontrolnej nálepky po vykonaní kontroly technického stavu vozidla s vyhovujúcim výsledkom 4,00 €
2. Vystavenie nového osvedčenia o kontrole technického stavu 4,00 €
3. Vystavenie opisu protokolu o KTS vozidla 5,00 €

Cenník platný od 5.8.2020

Uvedené ceny sú s DPH