Povinné zaťaženie vozidiel kategórií M,N a O nad 3,5 t